Home Tradičná čínska medicína

Úvod do TČM

TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA je komplex viacerých odborov a ozdravných činností zameraných na zkvalitnenie života človeka. Zahŕňa fytoterapiu - liečbu prírodnými produktami, akupunktúru-liečbu  ihličkami, ktoré sa pichajú do presne určených bodov na tele, ležiacich pozdĺž dráh, ktoré majú presnú lokalizáciu a pomenovanie a súvisia s orgánmi alebo štruktúrami tela. Ďalej sem patrí dietetika, Tuina masáže,  ozdravné cvičenia -Tai-Qi Chuan, Qi-Gong, kde sa pracuje s vlastnými energiami. Cieľom je dosiahnuť spriechodnenie tokov energií a zároveň aj krvi, zharmonizovať yin a a yang a tým druhotne zharmonizovať telesné funkcie.

Názov „tradičná“ hovorí o tom, že toto učenie vzniklo veľmi dávno, datuje sa do obdobia viac ako 2 700 rokov pred naším letopočtom, pričom v priebehu tisícročí sa základ učenia nezmenil. Cisári jednotlivých dynastií sa svojou autoritou zaslúžili o zber a zatriedenie všetkých informácií o účinku bylín, minerálov, živočíšnych produktov na jednotlivé orgány tela. Tak kategorizovali  stovky bylín, živočíšnych produktov a minerálov podľa ich:

  • povahy – chladná, teplá, horúca, neutrálna, ( napr. melón, citrón, uhorka je chladnej povahy a v horúcich dňoch nás ochladzuje)
  • chuti – sladká, slaná, mdlá, kyslá, horká, štipľavá, trpká ( sladká je chuť obilnín, horkú chuť má horec a preto ho používame, keď máme problémy so žlčníkom)
  • smerovania do orgánov životne dôležitých alebo k nim párových orgánov –

Srdce -Tenké črevo, Pľúca - Hrubé črevo, Slezina - Žalúdok, Ľadviny - Močový mechúr, Pečeň - Žlčník.

Základom teórie čínskej medicíny je učenie o YIN-YANGU a PIATICH PRVKOCH.

Toto staroveké učenie objasňuje princípy a mechanizmy chodu celého sveta, podľa ktorého je svet tvorený z QI ( čítaj čchi) - prapôvodnej substancie – energie a tá sa skladá z dvoch protikladných  ale  v sebe obsiahnutých a spojených zložiek – yinu ( čítaj jin) a yangu (čítaj jang).

Vlastnosti yinu a yangu a zákonitosti ich vzájomného vzťahu preto predurčujú chovanie všetkých vecí a javov a preto aj predstavujú podstatu zdravia či choroby.

Päť prvkov – drevo, oheň, zem, kov a voda – sú základným rozčlenením Qi, z ktorého pôsobením vzťahov vzájomného rodenia a ovládania medzi uvedenými prvkami vznikajú všetky formy bytia.

V ľudskom organizme stelesňuje päť prvkov pätica životne dôležitých orgánov Zang ( čítaj cang) – Pečeň, Srdce, Slezina, Pľúca a Obličky.

Pochopenie všeobecných zákonitostí yin - yangu a piatich prvkov umožňuje pochopenie podstaty činnosti jedného z výtvorov prírody – človeka a jeho organizmu a preto toto učenie predstavuje základnú osnovu teórie čínskej medicíny.