Home Aktuálne články Astma – je liečiteľná alebo nie?

Astma – je liečiteľná alebo nie?

Z pohľadu západnej medicíny je astma neliečiteľná.

Astma je akútny stav, keď bronchi  v pľúcach sa začnú sťahovať s cieľom vypudiť z dýchacích ciest hlieny. Stena bronchov sa zhrubšuje a spolu s prítomným hlienom postupne prehradí dýchacie cesty. Čo sa prejavuje vpočiatku pískavým zvukom pri dýchaní, človeku na nedostáva dostatok kyslíka do pľúc, nozdry sa rozširujú, dýchanie sa stáva ťažkým a prerývavým, až môže dôjť k úplnému prehradeniu dýchacích ciest a človek sa začne dusiť. Ak tento stav trvá dlhú dobu, vedie to k vyčerpaniu organizmu a k postupnej prázdnote Qi Pľúc, Obličiek a Sleziny. Tento stav druhotne môže viesť aj k oslabeniu Srdca a kritickým ochoreniam srdcového svalu.

Západná medicína rozdeľuje astmu do niekoľkých typov podľa príčin vzniku ochorenia:

 • alergická astma – zápal dýchacích ciest po vpáde hmotného alergénu
 • nealergická astma ( vnútorná) – chronický zápal bez vplyvu vonkajšieho alergénu
 • astma z povolania – hypersenzitivita na dané prostredie ( pracovné)
 • astma zo záťaže – vyprovokovaná fyzickou námahou
 • astma prejavujúca sa iba kašľom – je to chronický variant astmy , kde je len kašeľ  bez skrátenia dychu
 • chronická astma vyvolaná dlhodobým užívaním kortikosteroidov ( t.j. neadekvátna liečba)
 • alergická astma na hubu Aspergillus
 • astmatická triáda – astma, nosné polypy, alergia na aspirín

V roku 1979 medzinárodná zdravotnícka organizácia WHO určila 40 druhov ochorení, pre ktoré je vhodná akupunktúra. Patria sem aj respiračné ochorenia včítane astmy a bronchitídy. Následne boli publikované mnohé klinické štúdie, ktoré potvrdili úspech akupunktúry a fytoterapie v liečbe astmy. Taká štúdia bola robená napríklad aj v Univerzitnej nemocnici vo Viedni, kde skúmali vplyv 10 týždňovej AKU liečby na astmu. Záver bol, že v 70% sledovaných prípadoch sa stav podstatne zlepšil a to u dlhodobo chorých astmatikov.

Prečo sa USA tak zaoberali problémom astmy? Už v roku 1990 sa v USA ročne minulo na liečbu astmy 6,2 bilióna USD. Priemerná hospitalizácia jedného dieťaťa bola vyčíslená na 4 000 USD. Oproti tomu AKU liečba vyšla v priemere na 85 USD a jej najväčším prínosom bol fakt, že eliminovala potrebu hospitalizácie a užívania západných liekov. Preto sa v USA začala uprednostňovať AKU liečba a do roku 1996 sa pomer ku konvenčnej liečbe zvýšil na 70-80%.

Zhrňme, v čom spočíva vplyv Aku a Fyto slovami západnej medicíny.

 • Posilňuje imunitný systém
 • Znižuje alergickú odozvu organizmu
 • Znižuje zápalové procesy v bronchách
 • Ovplyvňuje a nastavuje sympatikum a parasympatikum s cieľom rozšíriť priesvit stien dýchacích ciest ( t.j. uvoľniť  hladké svalstvo pľúcneho tkaniva v bronchách)
 • Znižuje a vylučuje vlhko a hlieny z Pľúc
 • Zvyšuje kapacitu pľúc

Prečo je akupunktúra tak účinná práve v akútnej fáze záchvatu? Spazmus bronchov počas záchvatu je spojený s nadmernou stimuláciou parasympatického nervového systému ( teda toho, ktoré nevieme vedome ovládať). Stimuláciou AKU bodov ( napr. na utíšenie ducha – An Shen) sa okamžite uvoľňujú zablokované dýchacie cesty a tým sa zastaví samotný záchvat. Keďže tieto body pôsobia na uvoľnenie ako fyzického tak aj emočného stresu ( pôsobením na neurotransmitery v mozgu), pacient súčasne s uvoľnením dýchacích ciest cíti aj uvoľnenie na psychickej úrovni. Musíme si uvedomiť, že človek, ktorý sa dusí, je v strese – organizmus reaguje na stav ohrozenia, akoby blížiacej sa smrti. Organizmus siaha až na dno svojich síl a to je príčina, prečo dlhodobo opakujúce sa záchvaty tak vyčerpávajú organizmus.

Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je astma súhrn príznakov – symptómov, ktoré zaraďuje TČM do piatich základných syndrómov  t.j. príčin ochorenia astmy:

 • Hromadenie chladnej vlhkosti v Pľúcach
 • Hromadenie horúcich hlienov v Pľúcach
 • Oslabenie Qi Pľúc a Sleziny
 • Oslabenie Yinu Pľúc a Obličiek
 • Oslabenie Yangu Obličiek a Srdca

Vidíme, že prejavy astmy môžu byť u rôznych ľudí rôzne a preto sa aj rôzne pristupuje k liečbe. Podľa TČM sa astma lieči ako ostatné respiračné ochorenia, ktoré sa rozvinuli po vpáde vonkajšieho patogénneho činiteľa ( vietor a chlad alebo vietor a horúčosť) do Pľúc, ktorý narušil funkciu Pľúc.  Spolu s poškodením funkcie Pľúc pri astme  vždy nachádzame aj oslabenie Obličiek a Sleziny, či už vrodené ( u detí) alebo získané (u dospelých). Astma sa vyvinie zvyčajne po dlhotrvajúcej neliečenej alebo zle liečenej alergickej rinitíde, akútnych ochoreniach pľúc alebo bronchitídach. Spúšťačom sú teda chronické ochorenia dýchacích ciest, klimatické zmeny, emočné výkyvy, neustály stres alebo dietetické chyby, ktoré vedú k hromadeniu patogénnych hlienov v pľúcach, čo veľmi komplikuje stav astmy.

TČM jasne rozlišuje stav akútny – teda záchvat a stav chronický v období  kľudu medzi jednotlivými záchvatmi. Akútny stav je stav plnosti, kedy treba rozptyľovať „nadbytok“ a zastaviť záchvat. Ako u normálnych respiračných ochorení, aj tu v tomto stave odstraňujeme patogénny činiteľ (chladný vietor alebo horúci vietor), ktorý napadol Pľúca. Súčasne ukľudňujeme  preexcitovaný organizmus a uvoľňujeme stiahnuté steny dýchacích ciest. Medzi záchvatmi je organizmus v nedostatku.  Je oslabená alebo vyčerpaná Qi Pľúc a Obličiek prípadne aj Sleziny. Pľúca spolu s Obličkami produkujú tzv. obrannú Qi – Wei Qi, ktorú môžeme vnímať ako paralelu s imunitným systémom.  Je to vlastne yangová Qi, tvorená Obličkami a rozvádzaná Pľúcami po povrchu celého tela tak, aby zabraňovala vstupu patogénov cez pokožku do tela. Vonkajšie patogénne činitele dané klimatickými a podnebnými zmenami sú najčastejšie a je to vždy vietor, ktorý spolu nesie buď chlad alebo horúčosť. Môžu to byť aj hmotné patogény ako prach, peľ, baktérie, vírusy, plesne, huby, parazity...  Ak má človek oslabenú Qi Pľúc, Obličiek alebo oboch orgánov, je zákonite oslabená aj obranná Qi a to nás robí precitlivelými na chlad, vietor – prievan, infekcie a tým aj náchylnejšími ku astmatickým záchvatom. Oslabenie obrannej Qi – Wei Qi je však často dané aj konštitučne, teda sme ho zdedili po rodičoch. S tým sa stretávame u viac ako 75% detí s astmou. Že je úzka súvislosť medzi záchvatmi astmy a ročnými obdobiami hovorí aj výskyt záchvatov, ktorý je najčastejší v zime a na jar.  Tomu treba aj prispôsobiť liečbu. V lete a na jeseň sa snažíme dopĺňať Obličky a posilňovať Qi Pľúc, navyšovať  yangovú  Qi tak, aby sme doplnili obrannú Qi a spevnili povrch tela natoľko, aby odolával vpádu vonkajších poveternostných činiteľov a rôznych infekcií. Tým znížime riziko vzniku záchvatov.

Ak dieťa trpí astmou ktoréhokoľvek typu a najmä spojenou s kašľom, nie je dôvod, aby nebolo prijaté do predškolského zariadenia. Astma nie je nákazlivé ochorenie. Astma je oslabenie organizmu a reakcia organizmu na toto oslabenie. Rodičia si, však musia uvedomiť, že ich dieťa má oslabené určité orgány a stav sa preto sám nemá šancu zlepšiť ( nehovorím teraz o užívaní kortikosteroidov alebo iných utlmujúcich liekov).  Mnohí mi možno oponujete, že to Vaše dieťa má práve naopak až príliš veľa energie. Ano, zdá sa to byť paradox, ale práve tieto deti sú hyperaktívne, nepokojné, podráždené a tento ich stav sa zhoršuje navečer, prípadne keď dlho sedia za počítačom alebo pred televíziou. Môžu mať  problém zaspať, majú zlé sny alebo nočné mory. Často mávajú zapálené hrdlo, ale výtery sú negatívne. Je to dané práve vyčerpaním Obličiek alebo ich vrodenou nedostatočnosťou. Naším hektickým životným štýlom plným stresu, frustrácie a obáv z budúcnosti a súčasne zlou stravou, si ďalšie a ďalšie generácie oslabujú konštitučný základ a tým ani svojim deťom nie sú schopní dať do vienka dostatok prenatálnej energie, ktorá je podľa učenia TČM uložená v Obličkách.

Astma a dietetické opatrenia.

S astmou sa nespája žiadna špeciálna diéta, ani sa napodiv nevyžaduje. Snáď  len vylúčenie fajčenia, obmedzenie pitia kávy. Keďže stav pri záchvatoch komplikuje hlien prítomný v pľúcach, je vhodné vyvarovať sa potravín, ktoré ho produkujú. Sú to potraviny, ktoré oslabujú Slezinu a tým dávajú vzniku patologickej vlhkosti v tele. Sú to dobre známe „tri biele“ múka, cukor a mlieko. Keďže Slezina nemá rada chlad a vlhko, obmedzte aj príjem potravín studených (z mrazničky alebo chladničky) a povahou chladných potravín ako surová zelenina a ovocie, a to najmä v zime. Studené jogurty a zeleninové šaláty vám v zime viac uškodia ako prospejú. Ak je astmatik typu Yin Xu, teda má málo yinu v Pľúcach a Obličkách, mal by obmedziť pitie alkoholu a konzumáciu ostrých korenených jedál. Obilninové kaše by sa mali stať jeho každodennou stravou. Ak je však astma na podklade oslabenia yangu Obličiek a Srdca, potom sa treba vyvarovať chladu, chladných jedál a treba používať teplé korenie do jedál, okrem všetkých našich korenín, ktoré svojou teplou povahou napomáhajú tráveniu,  je vhodný aj zázvor. Aj tu už vnímame, že stravovanie sa musí upraviť podľa nastavenia organizmu a jednotlivých orgánov. Tí, ktorí sú vnímaví voči sebe, cítia, čo im prospieva a čo nie. Potom aj menej zaťažujú organizmus.

Napíšte, ak niekto z vás mal diagnostikovanú astmu a vyliečil sa z nej. Popíšte problémy a akým spôsobom  ste sa liečili a vyliečili (alebo riešili problém svojho dieťaťa).