Home Aktuálne články Hypertenzia z pohľadu TČM.

Hypertenzia z pohľadu TČM.

Hypertenzia - vysoký krvný tlak,

je súbor príznakov – t.j. chorobný stav, ktorý dlhodobým pôsobením poškodzuje orgány ako srdce, obličky, mozog a cievny systém, čím zvyšuje riziko mozgovej príhody, aneurizmy, srdcového infarktu alebo poškodenia obličiek.

Z pohľadu západnej medicíny sa rozdeľuje na 2 typy:

 • Primárna hypertenzia (esenciálna-85%) -kde príčina vysokého krvného tlaku sa nedá s určitosťou zistiť, pravdepodobne za ňu zodpovedá genetická dispozícia, znásobená zlou životosprávou.
 • Sekundárna hypertenzia (symptomatická-15%) - je priamo podporovaná ochoreniami obličiek (akútne a chronické zápaly, skleróza obličkovej tepny), ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy), ochorenia nervového systému (mozgové nádory, zápaly mozgu), komplikovane prebiehajúce tehotenstvo (gestóza), ako i dlhodobé užívanie niektorých liekov (hormonálne antikonceptíva, kortikoidy). Zo začiatku pacient nepociťuje žiadne veľké ťažkosti ani bolesti. Čím skôr sa podchytí, tým menšie škody napácha na cievnom systéme.

Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je základnou príčinou oslabenie yinovej funkcie Obličiek.  Najčastejšie je to spôsobené príliš silnou Pečeňou, ktorá oslabuje yin Obličiek, pretože je dieťaťom Obličiek. „ Matka nevyživuje dieťa alebo dieťa vyčerpáva matku.“ Pečeň je svojou prirodzenosťou yangový orgán a má tendenciu trpieť na nedostatok yinu. Následkom toho rastie yang Pečene, ktorý začne nekontrolovane stúpať nahor a ťahať so sebou Qi a krv, ktorá sa tlačí do hlavy, čo spôsobuje typické príznaky prvej fázy hypertenzie a to  - červená tvár, začervenanie očí, pocit tlaku a rozpínania alebo bolesť hlavy. Často sa pridružuje necitlivosť, tŕpnutie rúk, pocit malátnosti alebo pocit na zvracanie – nauzea.  To je pečeňový typ hypertenzie. Druhý typ hypertenzie, s ktorým sa stretávame v pokročilých štádiách sa prejavuje príznakmi od Pľúc, keď Qi Pľúc nie je schopná klesať nadol – kašeľ, problém s dýchaním, zadýchavanie sa, únava a slabosť. Často sa už pridružuje aj opuch nôh – príznak oslabenia funkcie metabolizmu vody Obličiek.

TČM vidí vývoj príznakov hypertenzie a rozdeľuje  priebeh  do troch štádií, ktoré sa vyvíjajú jedno z druhého:

 • 1.štádium – skoré: sa prejavuje príznakmi od Pečene, buď stúpa yang Pečene alebo až oheň Pečene. To sa prejavuje začervenaním očí a tváre, bolesťou hlavy, suchom v ústach, nespavosťou, závratmi. Pri „rozhorení sa „ ohňa Pečene môže dôjsť až ku krvácaniam napr. z nosa.
 • 2. štádium – stredné:  yinové zložky alebo telesné tekutiny organizmu sa poškodili dlhodobým pôsobením prílišného yangu alebo ohňa Pečene.  Vznikajú krvné stagnácie alebo zahustené hlieny ( možno si to predstaviť ako zahustenie žlče a vznik žlčových kameňov ).
 • 3.štádium – neskoré:  tu sa už vyčerpáva nielen yin ale aj yang a to najmä v Obličkách. „ Yin rodí yang a yang rodí yin.“ Tieto dva základné typy energií sa v sebe navzájom rodia.

Ak  si chcete zhodnotiť svoje príznaky a určiť, ktorý orgán je najviac postihnutý, prečítajte si nasledovné rozdelenie symptómov  podľa orgánov súvisiacich s vysokým krvným tlakom:

 • Pečeň – bolesť hlavy, závrate, očné problémy, necitlivosť, tŕpnutie.
 • Srdce – palpitácie, podráždenosť, oslabenie pamäte, nespavosť.
 • Obličky – tinitus-hučanie v ušiach, opuch členkov, slabá pamäť.

Základnými princípmi pomoci pri odstraňovaní príčin a dôsledkov zvyšovania krvného tlaku je odstrániť stagnácie a to:

 • stagnáciu stolice, tj. spriechodniť stolicu v prípade zápchy, čím sa vypustí  prípadný naakumulovaný oheň alebo horúčosť z tela.
 • zpriechodniť močenie – bylinnými diuretikami, ktoré nevyčerpávajú minerály a stopové prvky v organizme.
 • spriechodniť toky krvi -odstrániť krvné stagnácie, ktoré spôsobujú bolesti na hrudi.
 • vyživiť a doplniť yin v Pečeni a Obličkách, prípadne v Pľúcach. Ak už je vyčerpaný yin Srdca, vyživovať a doplniť yin Srdca. Toto všetko sa robí bylinnými odvarmi namiešanými podľa konrétneho stavu klienta.

Kedysi bola hypertenzia chorobou päťdesiatnikov. V poslednej dobe sa s vysokým krvným tlakom stretávame nielen u mladých ľudí v produktívnom veku, ale už aj u stredoškolskej mládeže. Tu je to dané vrodenou nedostatočnosťou Obličiek po rodičoch a zároveň rýchlym životným štýlom - prílišným stresom,  vyčerpávaním sa športom, ponocovaním, užívaním drog rôzneho druhu, prílišnou sexuálnou aktivitou…