Home FAQ - často kladené otázky Môžem s Vašimi liečivami užívať aj lieky predpísané lekárom?

Môžem s Vašimi liečivami užívať aj lieky predpísané lekárom?

Áno, môžete. Treba si nechať odstup aspoň 1 hodinu. Lieky na závažné ochorenia sa neodporúča vysadiť náhle a ani sa to nevyžaduje.

Informácia o všetkých užívaných liekoch je dôležitá práve preto, aby bolo jasné, že mnohé z príznakov sú potlačené a neprejavujú sa tak, ako by sa očakávalo z pohľadu TČM. Potom aj liečba Tradičnou čínskou medicínou je zložitejšia.