Home Aktuálne články PMS - predmenštruačný syndróm

PMS - predmenštruačný syndróm

PMS - predmenštruačný syndróm

PMS je súbor príznakov (symptómov), ktoré sú u žien spojené s menštruačným cyklom. To znamená, že sa pravidelne periodicky opakujú a majú jasný začiatok a koniec. Najčastejšie popisované prejavy PMSnervozita, podráždenosť, emočná labilita, depresia, plačlivosť a spájame ich s našou psychikou. Nazývajú sa spoločným názvom PMTpredmenštruačná tenzia, alebo PMDD predmenštruačná dysforická nerovnováha. Ďalšia časť príznakov je celotelová a patrí sem bolesť hlavy pred/počas/po menštruácii, napätie/zväčšenie/bolestivosť pŕs, edémy - opuchy na rôznych častiach tela. Západná medicína popisuje viac ako 150 príznakov PMS.


PMS sa môže začať niekoľko dní pred menštruáciou, ale sú ženy ,ktoré trpia niektorým z príznakov aj 2 týždne pred menzesom, teda už od ovulácie. Keďže u každej ženy sa PMS prejavuje inak, skôr ho vnímame nie ako chorobu ale ako súbor príznakov teda syndróm. Prvý krát bol PMS syndróm popísaný západnou medicínou už v roku 1931 a v roku 1970 už bol natoľko rozšírený, že sa o ňom začalo verejne diskutovať.  Súčasné štúdie popisujú predmenštruačné zmeny či už psychické alebo fyzické za tzv. organické, teda spojené s chemickými zmenami v tele. Najrozšírenejší je názor, že ide o nerovnováhu mechanizmu produkcie estrogénu a progesterónu, hormónov, ktoré sú produkované vaječníkmi a kontrolujú samotný menštruačný cyklus. Týmto smerom sa zameriava aj liečba PMS západnej medicíny. Nasadí sa hormonálna substitúcia. Ak žena opúcha, dostane diuretiká, keďže je narušený metabolizmus vody. Ak má psychické problémy, dostane antidepresíva alebo tranquilizéry. Našťastie je už všeobecne známe, že na PMS má vplyv naša životospráva a to redukcia stresu, dostatok pohybu a správne stravovanie. Všetko sa zdá byť jasné a jednoduché, ale nie je. Pohybu máme málo, lebo náš pracovný čas ďaleko presahuje čas na odpočinok a ak ho aj máme, sme tak unavení, že sa nevládzeme ani pohnúť a tupo hľadíme do televízora (česť výnimkám). Stres sa tiež ťažko redukuje, lebo nám nič iné neostáva len žiť tento život a snažiť sa ho prijímať ako sa len najlepšie dá. Čo sa týka stravy len jedna rada, spomeňte si, čo jedávali naši predkovia. Či sa napchávali celý rok čerstvou zeleninou a ovocím. Veru nie, v chladnom období  sa všetko varilo.

V Tradičnej čínskej medicíne prvé zmienky o problémoch spojených so spustením menštruácie sú už v diele Yi Zong Jin Jian (Zlaté zrkadlo zdedenej medicíny) z roku 1749. Tradičná čínska medicína – TČM pristupuje k liečbe PMS na základe určenia diagnózy, teda zisťuje patomechanizmus – vznik daného problému a k nemu prislúchajúce príznaky. Všeobecne TČM uvádza štyri základné modely vzniku PMS:

1.    Stiesnenie Qi Pečene a stagnácia Qi – tento model vzniku niektorých príznakov PMS je najčastejší u mladých žien, kde je prejav (nadmerného) fungovania Pečene najmarkantnejší. Je to obdobie v živote ženy, keď je najviac emočne zaťažovaná, či už stresom, frustráciou, nespokojnosťou, nenaplnenými  túžbami... Tu sú najtypickejšie prejavy – rozpínanie alebo bolesť prsníkov, napätie alebo bolesť na bokoch rebier, rozpínavá bolesť podbrušia, nepríjemný pocit  v žalúdku a epigastriu. Tok menštruačnej krvi nie je hladký plynulý a sú v nej zrazeniny. Nástup menzesu je tiež obťažujúci a žena si vydýchne, keď sa konečne spustí.

2.    Prázdnota yangu v Obličkách a Slezine – tento model nastupuje neskôr a to vo veku 35 – 40 rokov. Keď už dlhodobým útočením stiesnenej Pečene sa oslabila aj funkcia Sleziny a druhotne aj Obličiek a to najmä funkcia ohrievajúca a napomáhajúca tráveniu ( Slezina) a odchodu vody z tela ( Obličky). Tento stav je u nás čím ďalej tým viac rozšírený kvôli nadmernému konzumovaniu chladných/tepelne neupravených jedál a prílišnému pitiu studenej/ vlažnej vody. Málo yangu v Slezine znamená, že ohrievajúca funkcia, ktorá má napomáhať tráveniu je oslabená a žena začne priberať. Málo yangu v Obličkách spôsobuje oslabenie metabolizmu vody a ukladanie vody v podkožnom tkanive – voda sa zadržiava v tele, čo ženy môžu vo väčšej miere pociťovať práve v období pred menzesom.  V tomto prípade sú časté edémy po tele, závrate, bolesť v krížoch, pocit  ťažkých končatín, zrednutá stolica, studené končatiny.  Menštruačnej krvi je málo. Tento model ale reálne nevidíme čistý, stále je tam na pozadí viac či menej evidentná stiesnenosť Pečene, čo stav neustále zhoršuje. Len príznaky sa už presunuli. Žena už nie je tak temperamentná a výbušná, niekedy až neznesiteľná. Je viac unavená, začína priberať, prestáva športovať a začína mať tráviace problémy.

3.    Súčasná prázdnota Srdca a Sleziny – tento model je pokračovaním dlhodobej disharmónie  a trvania predchádzajúcich modelov. Už v samotnom názve vidíme slovo prázdnota. Čo nám hovorí, že dlhodobou stiesnenosťou Pečene a stagnáciou Qi (energie) sa disharmónia preniesla až na úroveň krvi a to oslabením Sleziny. Ak je Slezina slabá, netvorí krv. Ak tento stav trvá dlho, krvi je málo a začne to pociťovať srdce. Jeho prejavmi sú palpitácie, nespavosť, oslabenie ducha, celková slabosť. Keďže je tu prázdnota krvi, príznaky sú únavové.

4.    Prázdnota Obličiek a siná Pečeň (oheň Pečene)– tento model  sa začne prejavovať, keď stiesnenosť Pečene je dlhodobá až vyprodukuje oheň, ktorý vypáli yinové zložky – krv a telesné tekutiny. Oslabí sa yin Pečene a tá sa snaží doplniť svoj deficit od Obličiek – svojej matky, čím Obličky oslabí. Vyčerpanie yinu a/alebo yangu Obličiek vidíme hlavne u žien, ktoré sa blížia k prechodovému veku – teda ku 49 roku života.  V dnešnej dobe sa s typickými príznakmi prázdnoty yinu – návaly, nočné potenie, osteopénia stretávame často omnoho skôr a gynekológovia to označujú za predčasný prechod (tejto téme som sa venovala v rovnomennom článku). Ďalšími prejavmi vyčerpania yinu Obličiek sú nevládnosť končatín, migrény, zvuky v ušiach, neostré videnie, rozpínanie a bolesť podbruší smerujúca do hrude a pŕs, časté a krátke močenie, nadmerné menštruačné krvácanie ( lebo oheň Pečene zrýchlil tok krvi) ale veľmi krátke ( lebo krv je už vyčerpaná). Môže sa tu pridružiť nočné potenie, zvýšený očný tlak, krvácanie z maternice mimo cyklu, vysušovanie slizníc.

Keďže takéto čisté modely v skutočnosti neexistujú, prejavy PMS u žien sú ešte ďaleko rozmanitejšie, navzájom sa prelínajú a pridružujú sa k nim ďalšie príznaky a to najčastejšie v spojitosti s akumuláciou vlhkosti a so stagnáciou krvi v tele. Prejavmi vlhkosti sú výtoky, gynekologické zápaly, problémy s močením, tvorba cýst v rôznych orgánoch, tvorba útvarov alebo zväčšovanie orgánov alebo štruktúr zodpovedných za vylučovanie hormónov. Ak stagnuje krv v tele, začnú sa tvoriť krvné zrazeniny a prichádza bolesť. Základným prejavom spomaľovania stagnácie krvi je depresia.

Preto aj najdôležitejší v boji proti PMS a zlej nálade je dostatočný pohyb a športovanie. Treba si ale vybrať vhodný typ a striedať aeróbne cvičenie s inými druhmi cvičení. Qi-gong a Tai-qi sú veľmi vhodné, preto že sú to cvičenia , ktoré napomáhajú rozhýbať prietoky qi a tým aj krvi.

A čo je základná poučka pre zdravie?  Zdravie je, keď sa voľne hýbe Qi a krv.