Home Aktuálne články Príčiny neplodnosti u žien z pohľadu TČM

Príčiny neplodnosti u žien z pohľadu TČM

Neplodnosť u žien poznáme primárnu, keď sa ženám nepodarí s partnerom napriek snahe otehotnieť do 2 rokov. Poznáme ešte sekundárnu neplodnosť u žien, ktoré už porodili, ale sa im nedarí otehotnieť opäť aspoň 2 roky.

Nie je náhoda, že s neplodnosťou sa častejšie stretávame v Európe ako v Ázii. Dnes je už samozrejmosťou, že pri probléme s neplodnosťou sa prvotnému vyšetreniu na príčiny neplodnosti podrobujú obaja partneri, aby sa zistilo, či je problém u ženy alebo u muža. Ak je muž a jeho spermie v poriadku, liečba sa zameriava na ženu. Niekedy ale vyšetrenia neodhalia žiadnu príčinu, ktorá by bránila žene otehotnieť, ale napriek tomu sú všetky pokusy márne.

Čo je podľa TČM dôležité na to, aby žena vôbec otehotnela a bola schopná donosiť plod?
Predpokladom je, aby sa oplodnené vajíčko uchytilo v maternici a začalo sa vyvíjať v plod. A na to musia byť podľa Tradičnej čínskej medicíny splnené dve základné podmienky. V maternici musí byť dostatočne teplo a musí byť dostatočne vyživovaná krvou.

Všeobecne príčiny neplodnosti u žien možno z pohľadu TČM rozdeliť do 4 základných skupín:

Neplodnosť z prázdnoty, oslabenia a lebo vyčerpania Obličiek:
Dôvodov prázdnoty alebo oslabenia Obličiek je viacero. Patrí sem vrodená prázdnota Obličiek, ktorá je viditeľná už na vzhľade ženy, ktorá vyzerá ako bábika, je drobná útla krehká s úzkou panvou, má nevyvinutú maternicu, nástup menštruácie bol oneskorený.

Obličky vyčerpáva aj nekvalitný pohlavný život – nepravidelný, bez orgazmu, znížené libido. Keďže žena je „krv“  je riadená cyklami a  je pre ňu pravidelnosť nesmierne dôležitá. Preto pravidelný sexuálny život je pre ženu podstatný, tak ako je pre ňu dôležitá aj pravidelná menštruácia, ktorá hovorí, že v organizme je všetko v poriadku. Znížené libido býva u žien časté z jednoduchého dôvodu. Žena je prirodzene yinová a je náchylná na nárast yinového patogénu, čo môže zapríčiniť pokles yangu, ktorý v tele dáva energiu a teplo - iskru, aby sa mohol zapáliť oheň túžby. K nepldnosti môžu prispievať aj chronické ochorenia, zápalové ochorenia, pohlavné infekcie, chronický stres, ťažká fyzická alebo psychická práca, hormonálna liečba. Tieto spomenuté faktory vyčerpávajú najmä yinové zložky Obličiek.

Veľa potratov, silné menštruačné alebo dysfunkčné maternicové krvácanie, pôrod a kojenie vyčerpávajú krv . Krv je jediným zdrojom vyživovania plodu v maternici. Preto pre uchytenie a vývoj plodu je dobrá kvalita a dostatočné množstvo krvi zásadné. Z toho dôvodu býva aj tehotenstvo v neskoršom veku rizikové, lebo ženy už majú dosť vyčerpanú krv. Vtedy je vhodné pred rozhodnutím otehotnieť, dopĺňať krv metódami TČM, teda bylinnými odvarmi. Krv dobre dopĺňajú aj živočíšne produkty červené mäso a najmä pečeň napríklad kuracia. Preto sa im nevyhýbajme a zaraďujme ich do nášho jedálnička.

Neplodnosť zo stagnácie Qi Pečene (na emočnom podklade):
Môže byť príčinou neplodnosti tým, že keď stagnuje Qi ako hybná sila, stagnuje aj krv. Keď stagnuje krv, spomaľuje sa jej tok, vytvárajú sa krvné zrazeniny. To sa potom môže prejavovať na emočnej úrovni pocitom nepohody, podráždenosti, napätia... a na fyzickej úrovni bolesťami, napríklad spojenými s menštruáciou, zástavou menzesu alebo neskôr nadmerným menštruačným krvácaním vedúcim k maternicovému krvácaniu mimo cyklu.

Neplodnosť zo stagnácie krvi v maternici (z „vonkajších“ príčin):
Býva často spojená s popôrodnými stavmi, nemožnosťou ženy dostatočne zregenerovať, prípadne skorý sexuálny život po pôrode. Krv môže začať stagnovať aj v súvislosti s vyčerpaním krvi nielen po pôrode ale aj kojením, keďže tvorba mlieka spotrebúva krv a telesné tekutiny. Ak je málo krvi, opäť sa spomaľuje tok krvi a krv hustne. Čo v konečnom dôsledku dáva možnosť tvorbe krvných zrazením. Jedna z hlavných poučiek TČM hovorí: „keď stagnuje krv, je bolesť“. Ďalšia poučka hovorí: „keď stará krv neodchádza, nová sa netvorí“. Čiže, keď krvné zrazeniny spôsobia oslabenie menštruačného krvácania alebo až zástavu, druhotne to ovplyvňuje ďalšiu tvorbu krvi a dochádza k vyčerpávaniu krvi v organizme a následne príznakom, ktoré sú s tým spojené.

V poslednej dobe je častou príčinou stagnácie krvi v maternici napadnutie vonkajším chladom. Mladé dievčatá a ženy chodia podľa módy s holými chrbtami a bruchami. Tým si dlhodobo zachladzujú maternicu. Chlad v maternici potom spôsobí stagnáciu krvi a to jednoducho tým, že sa stiahnu cievy a spomalí sa tok krvi.

Neplodnosť zo stagnácie patogénnych „hlienov“ a vlhka (spojená s nevhodnými stravovacími návykmi, zlým životným štýlom...):
Tvorba vlhka a patogénnych hlienov v organizme je spojená s vyčerpaním alebo vrodenou prázdnotou yangovej zložky Obličiek a Sleziny. Slezina môže byť oslabovaná neproduktívnym alebo nadmerným premýšľaním-psychickou prácou, alebo poškodzovaná útokmi stagnujúcej Pečene, alebo ochladzovaním nadmerným užívaním studenej a surovej stravy. Oslabená Slezina má tendenciu produkovať vlhko a v organizme sa začne kumulovať patogénny hlien. Ten môže tvorbou rôznych útvarov prehradzovať vajcovody a maternicu. Žena je zimomrivá, nadmerne priberá, tvorí sa mäkká celulitída, začínajú rednúť vlasy a naopak sa zvyšuje nežiadúce ochlpenie, znižuje sa libido, začnú puchnúť členky, zvyšuje sa chuť na sladké, býva častý pocit únavy a vyčerpania s potrebou polihovať.

U žien, ktoré majú málo yangovej – zahrievajúcej funkcie, sa často tvoria cysty na vaječníkoch a to najmä funkčné. Je to spôsobené tým, že v organizme nebola dostatočná hybná a ohrievajúca sila na to, aby vzniknuté vajíčko po ukončení svojej funkcie prasklo a vylúčilo sa z tela (pretože vajíčko, ak sa neoplodní, stáva sa pre organizmus yinovým patogénom).

U žien, ktoré trpia stagnáciou Pečene spôsobenou buď stresom, frustráciou alebo inou emočnou nepohodou, skôr pozorujeme vznik hmotných útvarov iného typu a to spojeného s krvou – napríklad krvavé (čokoládové) cysty vo vaječníkoch a najmä zdurené bolestivé prsníky až cysty v prsníkoch. Dlhodobá stagnácia krvi na emočnom podklade (napr. zlý partnerský vzťah) sa môže prejaviť aj na maternici, napríklad zhrubnutím steny maternice. Stagnácia krvi v maternici spôsobuje časom nadmerné menštruačné krvácanie, ktoré vyúsťuje do dysfunkčného maternicového krvácania. Čo je u nás dosť časté u žien po päťdesiatke. Zvyčajne sa to rieši odstránením maternice, čím sa zdroj krvácania odstráni, ale príčina problémov ostáva a presunie sa inam.

Všeobecne povedané u žien spôsobuje menštruačné problémy a gynekologické krvácanie nespokojnosť s vlastným životom, pocit neuspokojenia, nedocenenia, bezmocnosti a frustrácie, nemohúcnosti zmeniť daný stav. Myšlienky, ktoré neustále zameriavame na svoju nespokojnosť nám ku zdraviu neprispievajú. Vieme to, ale nič s tým nerobíme a poddávame sa tyranizovaniu vlastnými myšlienkami. Je smutným faktom, že väčšina našich myšlienok počas dňa má negatívny a nie pozitívny náboj.

Skúste si urobiť malé cvičenie a uvedomujte si, ako rozmýšľate počas jedného dňa. Koľko pozitívnych a koľko negatívnych myšlienok vám prichádza na rozum. Pracujte s týmito myšlienkami. Je len na vás, ktorým otvoríte dvere svojej mysle a ktoré pošlete preč. „ Ako sa na svet pozeráme, ako ho vidíme, tak ho žijeme. Jediné, čo nám zo života ostane sú len pocity, všetko hmotné v konečnom dôsledku bude nepodstatné.“