Home Články v médiach Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína

BEAUTY & WOMAN, apríl 2010

CHCEM POMÁHAŤ ĽUĎOM
Rozhovor s Mgr. Marcelou Klevarovou, diplomovaným praktikom tradičnej čínskej medicíny

 

Tradičná čínska medicína – ako ste sa k nej dostali?

Marcela Klevarová: Tradičná čínska medicínaUž odmalička som mala v sebe pocit, že mám pomáhať  ľuďom.  Ale, na medicínu sa mi nepodarilo dostať a tak som vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu J. A. Komenského v Bratislave odbor biofyzika - chemická fyzika. Počas vysokej školy som sa stále venovala práci s ľuďmi v oblasti zdravého životného štýlu. Spolupracovala som s katedrou telesnej výchovy na Prírodovedeckej a  Matematicko-fyzikálnej fakulte a zároveň som robila cvičiteľku a snažila sa vzdelávať  ľudí a športové tímy, aby si športovaním neuškodili ale práve naopak.  Po ukončení štúdia som pracovala na Lekárskej fakulte UK na Ústave lekárskej fyziky a biofyziky.
 

Okrem zaujímavej práce som stále študovala rôzne prístupy k udržiavaniu pevného zdravia v minulosti a hľadala som medzi nimi vzájomné súvislosti.  Vtedy ma oslovila stará čínska medicína, najmä svojou systematickosťou a celostným pohľadom na zdravie človeka, detailnou prepracovanosťou diagnostických metód a postupov liečby. Keďže som ale nevedela po čínsky, tak som si s ľútosťou povedala, že o tom sa asi nikdy nedozviem viac. Ale,  jedného dňa sa mi túžba splnila a v roku 2001 som začala popri zamestnaní  študovať  Tradičnú čínsku medicínu a v roku 2006 som ukončila diaľkové štúdium na pekingskej univerzite TČM Guang Ming v odbore fytoterapia s celosvetovo uznávaným titulom diplomovaný praktik Tradičnej čínskej medicíny, v roku 2008 som dokončila štúdium akupunktúry.

Dnes sa venujem ľuďom, ktorí  hľadajú pomoc pri riešení zdravotných problémov, kde pohľad západnej medicíny zlyháva.

Tradičná čínska medicína – TČM je u nás vcelku nový ale v poslednej dobe veľmi  populárny pojem. Čo si máme pod týmto názvom predstaviť?

Tradičná čínska medicína je komplex viacerých odborov a ozdravných činností zameraných na zkvalitnenie života človeka. Zahŕňa fytoterapiu - liečbu prírodnými produktami, akupunktúru-liečbu  ihličkami, ktoré sa pichajú do presne určených bodov na tele, ležiacich pozdĺž dráh, ktoré majú presnú lokalizáciu a pomenovanie a súvisia s orgánmi alebo štruktúrami tela. Ďalej sem patrí dietetika, Tuina masáže,  ozdravné cvičenia -Tai-Qi Chuan, Qi-Gong, kde sa pracuje s vlastnými energiami. Cieľom je dosiahnuť spriechodnenie tokov energií a krvi a druhotne zharmonizovanie telesných funkcií.

Názov „tradičná“ hovorí o tom, že toto učenie vzniklo veľmi dávno, datuje sa do obdobia viac ako 2 000 rokov pred naším letopočtom, pričom v priebehu tisícročí sa základ učenia nezmenil. Cisári jednotlivých dynastií sa svojou autoritou zaslúžili o zber a zatriedenie všetkých informácií o účinku bylín, minerálov, živočíšnych produktov na jednotlivé orgány tela. Tak kategorizovali  stovky bylín, živočíšnych produktov a minerálov podľa ich povahy, chuti a smerovania do určitých orgánov tela. Existuje 5 životne dôležitých orgánov a k nim prináležiacich dutých orgánov: Srdce -Tenké črevo, Pľúca - Hrubé črevo, Slezina - Žalúdok, Ľadviny - Močový mechúr, Pečeň - Žlčník.

Môžete nám bližšie vysvetliť pojmy nám neznáme, ale pre pochopenie TČM podstatné – Qi, Krv, Yin, Yang?

Sú to základné pojmy nielen tradičnej čínskej medicíny, ale aj taoistickej filozofie nazerania na prírodu, svet a vesmír. Žltý cisár na vysvetlenie Yin a Yang povedal:  „Yin  a Yang sú cestou neba a zeme, sú základným princípom všetkých vecí, otcom a matkou nekonečných premien, koreňom a počiatkom života a smrti a sídlom duchovného poznania. Preto aj pri liečbe chorôb treba pátrať po ich podstate ( či má choroba yinovú alebo yangovú povahu).“

Yin a Yang majú úplne opačné vlastnosti, ale neexistujú samostatne, nemožno ich ani od seba oddeliť, lebo v jednom je obsiahnutý aj zárodok toho druhého. Vytvára to paradoxnú situáciu, keď obe sily pôsobia neustále proti sebe, ale súčasne sú nútené usilovať o nastolenie rovnováhy. Výsledkom je akási labilná rovnováha, ktorá sa premieta do všetkých foriem existencie a spôsobuje nestálosť a zvratnosť všetkého existujúceho. Cyklické zmeny môžu prebiehať pritom harmonicky ( prirodzene, vyvážene) alebo disharmonicky ( nadmerným prevážením jednej zložky). Na priblíženie oboch pojmov uvádzam základné charakteristiky:

image002

  • YIN – žena,  zem, mesiac, pasivita, smrť, nehybnosť, forma, hmota, voda, noc, tma, chlad, dole, vnútro
  • YANG – muž, nebesá, slnko, aktivita, život, pohyb,  energia, oheň, deň, teplo, svetlo, hore, povrch

Ako sa mení Yin na Yang a opačne hovorí poučka z knihy Su-wen ( základné otázky): „ Keď je yang nadmerný, vzniká horúčosť;  keď je yin nadmerná, vzniká chlad. Z krajného chladu sa rodí horúčosť a z krajnej horúčosti sa rodí chlad.“

V praxi to vidíme na našej mládeži, keď pijú ľadové nápoje. Pre Žalúdok to znamená nadmerný chlad, ktorý sa zmení v ňom na horúčosť, čo sa prejaví neustálym pocitom smädu a ďalším nutkaním piť, suchom v ústach, zápachom z úst, zvyšovaním horúčosti v organizme – červené hrdlo, červené oči, vyrážky - akné, nervozita, náladovosť, hyperaktivita...)
TČM pracuje aj s ďalšími názvami  QI ( energia - nehmotná zložka, v Sanskrte – prána: čítaj čchii) a  KRV (telesná tekutina- hmotná zložka).

Ako TČM popisuje zdravie – kedy je podľa nej človek zdravý?

Ak sú všetky štyri zložky tela  Qi, Krv, Yin a Yang v harmónii, človek je zdravý. Ak sa naruší tok Qi a Krvi alebo sa naruší rovnováha medzi zložkami Yin a Yang, dochádza k disharmónii. V počiatku túto disharmóniu vnímame na úrovni psychickej nepohody, emočných výkyvov, rôznych pocitov diskomfortu, občasných pobolievaní, ktoré sa snažíme nevnímať a potláčať. Dlhodobá disharmónia sa prenáša z úrovne QI a KRVI do úrovne Yin –Yangových  nerovnováh, presúva sa z povrchu do hlbších úrovní organizmu, začína byť citeľná alebo viditeľná ( diagnostickými metódami) na úrovni  životne dôležitých orgánov.  To už je na riešenie problému dosť neskoro.

V tej súvislosti  pojem „ prevencia“ má v pohľade tradičnej čínskej medicíny naozaj ten pravý význam.  Je to tak?

Áno, v tom je krása TČM. Jednoduchšie je nedovoliť, aby dlhodobá disharmónia poškodila orgány, ale snažiť sa riešiť disharmónie organizmu v počiatočných štádiách – keď problém len cítime, ale žiaden medicínsky prístroj ho ešte nevie identifikovať. Čakať, kým sa choroba objaví a až potom s ňou bojovať, nie je prevencia.  Napríklad vývoj ochorenia rakoviny prsníka vníma TČM nasledovne. Najprv dochádza k zablokovaniu toku Qi a Krvi v Pečeni zo stresu, dlhodobej frustrácie, napätia. Tok krvi sa spomalí aj v dráhach Pečene, ktoré idú od palca nôh po boku končatín cez pohlavné orgány, po bokoch rebier a pŕs. Začnú sa tvoriť zrazeniny krvi a dlhodobo až hmatateľné útvary pozdĺž dráhy - v maternici, vajcovodoch, prsiach. Dlhodobý stav sa zvrhne až do rakoviny. Prevencia je uvoľniť stagnáciu Qi Pečene, rozprúdiť  krv, prípadne doplniť krv Pečene. Ak sa nedarí stres uvoľniť zdravým životným štýlom, existujú bylinné recepty, ktoré vedia emočne zablokovanú Pečeň uvoľniť a tým predísť prípadným fatálnym následkom.
Prevencia žiada od nás aktívny prístup k sebe samému, ku svojmu telu a duši, ku svojmu zdraviu. Učíme sa mnohým abstraktným veciam, zahlcujeme naše deti  množstvom nepotrebných informácií, ale neučíme ich vnímať a poznať samého seba. Nemáme zodpovednosť  voči sebe, voči svojmu telu.

Aký základný rozdiel  vidíte medzi západnou medicínou a tradičnou čínskou medicínou?

Chcela by som zdôrazniť, že tradičná čínska medicína je komplementárnou ku západnej medicíne a nie je jej náhradou ani alternatívou. Ideálny stav, ktorý nachádzame v Číne, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii alebo USA , kde koexistujú spolu a nachádzajú spoločný prienik na prospech pacienta, je nám príkladom a vzorom do budúcna.
Základný rozdiel vidím vo vnímaní človeka a nazeraní na neho. Každý človek je individualita a pri riešení akéhokoľvek problému musíme tak k nemu pristupovať. Tradičná čínska medicína pristupuje k človeku z celostného pohľadu a vidí medzi jednotlivými zdravotnými problémami príčinnú súvislosť, na rozdiel od západnej medicíny, ktorá sa rozdelila na množstvo jednotlivých odborov, kde sa lekár zaoberá len svojou špecializáciou a vidí len svoju chorobu  a tú lieči. (Je veľa žien, ktoré trpia súčasne niekoľkými ochoreniami, ktoré sa pridávali postupne v priebehu 10-20 rokov – začína sa to alergiou, vysokým krvným tlakom, neskôr sa pridáva cukrovka, reuma, útvary v prsníkoch a krvácanie z maternice – a tak každý odborný lekár predpíše na svoje ochorenie lieky a často sa ani nepozrie, čo všetko už bolo predpísané predtým. Je úplne samozrejmé, keď ľudia berú naraz 5-6 druhov veľmi silných liekov, ktoré už v týchto naakumulovaných dávkach začínajú byť jedom a neuveriteľne zaťažujú pečeň...) Pritom by bolo jednoduchšie zharmonizovať nerovnováhy hneď v počiatku a tým by sa napr. väčšina žien nemusela dopracovať až na operačný stôl alebo ku rakovine. Čakať kým ju na zdravotnej preventívnej prehliadke objaví gynekológ nie je, predsa, prevencia.
TČM hľadá pri všetkých daných problémoch jednotlivca spoločnú príčinu a snaží sa odstrániť  koreň choroby, v lepšom prípade chorobe predísť. Základom takého prístupu je poznanie, že rovnaké ochorenie sa u rôznych ľudí lieči rôzne a naopak, rôzne ochorenia sa môžu liečiť u rôznych ľudí rovnako. Závisí to len od symptómov ( prejavov) a syndrómov (príznakov), ktoré sa navonok  nejako prejavujú a človek ich pociťuje. Preto sa aj diagnostika v TČM nazýva diferenciálna diagnostika, lebo je zameraná na prejavy organizmu.

 

Aké sú základné diagnostické metódy Tradičnej čímskej medicíny?

  • kladenie otázok zameraných na pocity klienta
  • sledovanie klienta – výzor, reakcie, farby, pachy, zvuky a iné prejavy tela  
  • palpačné vyšetrenie ( hmatom) - bolestivé body
  • pulzová diagnostika
  • vyšetrovanie jazyka

Potrebuje praktik TČM k svojmu vyšetreniu nejaký prístroj alebo inú pomôcku?

V zásade nie. Pred tisícmi rokov neexistovali žiadne elektronické prístroje, mikroskopy – žiadne pomôcky. Práve v tom bolo umenie lekára starej Číny, že vedel liečiť len z toho čo videl, počul a cítil. V dnešnej dobe, však, existuje mnoho diagnostických a liečebných prístrojov, založených na fyzikálnych meraniach. Pacient sa cíti dôležito a má pocit, že sa s ním niečo robí. Napriek všetkému, používanie prístrojov považujem skôr za pomoc a overenie si faktov získaných klasickou diferenciálnou diagnostikou.

Autorka čerpala z rozsiahleho päťzväzkového diela  vynikajúceho a svetovo uznávaného slovenského sinológa a prekladateľa zo starodávnej čínštiny Vladimíra Anda – Klasická čínska medicína - základy teórie. Vďaka nemu máme najlepšie preklady starých čínskych textov o  TČM na svete.

Nabudúce sa spolu s Marcelou Klevarovou budeme ďalej venovať otázkam TČM a priblížime Vám dva základné odbory TČM – akupunktúru a fytoterapiu.

„Spoznajte sami seba, aby ste si lepšie rozumeli. To povedie k akceptovaniu nielen seba samého ale aj iných.“

 

Stiahnite si článok tu: ico_pdf