Home Aktuálne články Úzkosť - novodobé ochorenie

Úzkosť - novodobé ochorenie

Úzkosť - novodobé ochorenie

V poslednej dobe často dostávam otázku, či je TČM schopná liečiť úzkostné stavy. Z pohľadu západnej medicíny patria úzkostné stavy do oblasti psychológie a psychiatrie a liečia sa najčastejšie antidepresívami. Dlhodobé užívanie antidepresív, však pre ich typické vedľajšie účinky nie je vhodné a poškodzuje pečeň, čo v konečnom dôsledku pôvodné problémy ešte zhoršuje.

Úzkostné stavy sa zväčša začínajú prejavovať u ľudí nad 18 rokov, dvakrát častejšie u žien ako u mužov. Úzkosť nie je choroba. Je to pocit, ktorý vzniká a rastie v človeku ako reakcia na vonkajšie stimuly. Z pohľadu TČM úzkosť nie je spájaná s ochorením mozgu, ale súvisí so stavom a fungovaním vnútorných orgánov. Naša myseľ vyhodnocuje všetky podnety na základe poznaného, na základe našej vnútornej “databázy” už zažitých a poznaných prežitkov. Ak pred nami stoja nové a nepoznané situácie, neistá budúcnosť, alebo ak žijeme v rozpore s našimi očakávaniami a predstavami, naše telo sa začne brániť. Prvotným a vonkajším prejavom disharmónie vnútorných orgánov je emočný prejav. Vieme, že Tradičná čínska medicína prisudzuje každému orgánu určitú emóciu.

Trápenie, sužovanie, prílišné sústredenie sa na čiastkové, často nepodstatné problémy, neproduktívne premýšľanie ( keď „točíme“ v hlave, ale bez nachádzania riešenia) vyčerpáva a zraňuje Slezinu. Strata entuziazmu a vitality, mentálna únava, depresia, nespavosť, beznádej sú symptómami Srdca. Emočnými prejavmi Pečene sú hnev, nevôľa, frustrácia, vznetlivosť, rozhorčenie, trpkosť. K Pľúcam patrí emócia smútku, žiaľu a odlúčenia. Nakoniec, pri disharmónii Obličiek môžme pociťovať strach, pocit nebezpečia, ľahostajnosť, izoláciu a slabú silu vôle.

Pri úzkostných stavoch je vždy negatívne ovplyvňovaná duša Srdca – Shen, čo sa prejavuje napríklad problémami so zaspaním a nástupom palpitácií pri ležaní v posteli. Preto hlavným liečebným princípom pri stavoch úzkosti je ukľudňovať Srdce (An Shen). Keďže TČM lieči ochorenia nielen podľa hlavných príznakov ale aj podľa ďalších vonkajších prejavov, poukazujúcich na nerovnováhu niektorého z orgánov, delíme úzkosť podľa tohto princípu na niekoľko typov:

  1. úzkosť z nedostatku Qi Srdca/Sleziny, kde sú sprievodné príznaky – ustarostenosť, nadmerné sužovanie a trápenie sa, nechuť rozprávať, palpitácie - pocit búšenia srdca, nespavosť, únava, slabá chuť do jedla, rozpínavé pocity v bruchu a nadúvanie, odtlačky zubov na jazyku
  2. úzkosť zo stagnácie Qi Pečene, ktorá útočí na Slezinu, kde sprievodnými príznakmi sú – ustarostenosť, pocit podráždenosti, zlá nálada alebo náladovosť, nechuť do jedla, napätie alebo bolesť v hypochondria ( pod spodnou hranicou rebier), svalové napätie, únava, striedanie zápchy a pastóznej stolice, rozšírené žilky pod jazykom
  3. úzkosť z nedostatku Qi Obličiek, kde sprievodné príznaky sú – ustarostenosť, pocit strachu, obáv až hrôzy, môže byť pocit slabosti v bedrách, spodnej časti chrbtice a kolenách, zníženie libida, časté močenie, studené ruky a nohy, jazyk bledý
  4. úzkosť z nedostatku Qi Pľúc, kde sú sprievodné príznaky – ustarostenosť, rýchle zmeny nálad, smútok a ľahký pocit zármutku, žiaľu alebo straty, neschopnosť “nechať vecí isť”, nechuť rozprávať, skrátený dych, únava, nadmerné potenie sa pri sebemenšom pohybe, slabé pokašliavanie, nepríjemný pocit v hrdle

Vidíme, že z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny ide o nerovnováhu na úrovni Qi – energií. Preto sa tak často stretávame s týmto problémom aj u mladých ľudí a u detí. Počiatočné stavy pocitu úzkostí sa okoliu zdajú zanedbateľné a preto im nevenujú pozornosť ani samotní postihnutí, nieto ich najbližší. Pocity úzkosti je potrebné riešiť čím skôr, už v počiatočnom štádiu, aby neprerástli do ťažkých stavov, ktoré už potom ovplyvňujú kvalitu života a schopnosť zapájať sa do každodenných činností.

Základnou poučkou TČM je, že človek je zdravý, ak jeho Qi je hojná a prúdi voľne v sieti dráh. Ak prúdi dostatočne silná Qi, potom aj tok krvi je plynulý a každá časť nášho organizmu je dostatočne vyživovaná. Nedostatok na úrovni Qi ktoréhokoľvek orgánu je riešiteľný, dá sa dopĺňať jednak bylinnými odvarmi, ale veľmi dobre účinkuje aj akupunktúra, ktorou ovplyvňujeme toky Qi v sieti orgánových a mimoriadnych dráh. Vpichovaním ihiel do určitých bodov na dráhach tela, stimulujeme toky Qi, ich prerozdeľovanie a harmonizáciu v rámci dráh a tým aj ozdravné procesy v celom organizme.

Najúčinnejšie je ale problémom predchádzať. Keďže každému pocitu a emócii, ktorá v sa nás prejaví predchádza impulz – myšlienka, veľmi dôležitou súčasťou liečby nielen úzkostných ale aj iných “psychických problémov“ je meditácia a cvičenia na rozhýbanie tokov Qi – Qi-Gong alebo Tai-Qi. Čo je meditácia? Meditačný stav je stav bez myslenia, bez myšlienok. Je veľa spôsobov a ciest, ako k stavu uvoľnenia dospieť. Nemusíme za každú cenu sedieť hodiny v lotosovom sede a pozerať do plameňa sviečky. Každá práca, ktorú robíte s plným sústredením sa a mysľou obrátenou na ňu, je vlastne meditácia na prácu. Ak varíte a plne sa sústredíte na miešanie varechou v hrnci a pritom si predstavujete, ako si pochutnávate s rodinou na dobrom jedle, to je meditácia. Všetka Vaša pozitívna energia je nasmerovaná jedným smerom. Žiadne iné myšlienky vás nevyrušujú a výsledkom vašej práce je malé majstrovské dielo. Je to to isté, ako inými slovami povedané, že máme žiť prítomnosťou. Prečo? Lebo myšlienky na minulosť v nás vzbudzujú pocit melanchólie a oslabujú Slezinu alebo pocit hnevu, čo oslabuje Pečeň a myšlienky na budúcnosť v nás vzbudzujú pocit neistoty a strachu, čo oslabuje Obličky.

Prajem vám, nech sa vám podarí skrotiť vášho “tigra” – mať pod kontrolou svoje myšlienky.