Home Články v médiach
Články v médiách

Neurologické ochorenia a TČM

LIEK, december 2010

liek2010121Neurologické ochorenia sú rozmanité ochorenia, ktoré súvisia s mozgom, miechou a nervovými vláknami. Sú to často degeneratívne ochorenia, ako Parkinsonova choroba, demyelinizačné ochorenia s typickým predstaviteľom sklerózou multiplex, demencia so známym ochorením –Alzheimerovou chorobou, cievne mozgové príhody, nádory mozgu, poúrazové poškodenia mozgu, ale aj migrenózne bolesti hlavy alebo tinitus – hučanie v ušiach.

Všeobecne môžeme skonštatovať, že sem patrí väčšina ochorení spôsobených pokročilým vekom, ktoré postihujú kognitívne a psychické funkcie, motorické funkcie a v konečnom dôsledku aj autonómne funkcie organizmu. Pri pokročilom veku automaticky predpokladáme, že organizmus je vyčerpaný a celkový stav je ovplyvnený vyčerpaním všetkých životne dôležitých orgánov, pôvodnej qi a jinovej krvi, ktoré zodpovedajú za výživu organizmu. S degeneratívnymi ochoreniami sa však stretávame aj u mladých ľudí – a čím ďalej, tým častejšie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že ich organizmus je vyčerpaný ako u starého človeka. Do tohto článku som vybrala niektoré z neurologických ochorení a rozoberieme si ich z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny, aby sme nadobudli predstavu, ako sa na také zložité ochorenia pozerá TČM a kde vidí ich príčiny.

Čítať celý článok...
 

O srdci trochu inak

LIEK, november 2010

Marcela Klevarová: O srdci trochu inakStaroveký čínsky prístup k poznaniu sveta sa neopieral o analytické skúmanie jednotlivých dejov, ale vo všetkom videl jin-jangové premeny a variácie základnej substancie qi (energie). Napriek tomu toto odlišné ponímanie umožnilo určiť podstatu dejov a charakter správania aj tých najzložitejších vecí. Na opis veľkej rôznorodosti sveta a prejavov qi stanovili ďalšie základné entity, a to päť prvkov, ako vonkajší prejav jin-jangových pomerov qi. Túto diferenciáciu qi (energie) opísali v učení o piatich prvkoch Wu-sing.

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 8