Home Služby Diagnostika

Diagnostika

Diagnostika podľa princípov Tradičnej čínskej medicíny je nutným a najdôležitejším predpokladom pre stanovenie ochorenia a jeho príčin. Na základe jej výsledkov je potom možné určiť ličebú metódu a spôsob jej aplikácie. TČM diagnostika preto musí predchádzať aplikácii akýchkoľvek ozdravných metód.

Cieľom diagnostika je zistiť, čo sa v organizme deje, čo je príčinou daného stavu klienta. Pretože len správne určenie príčin môže viesť k správnej diagnóze a určeniu adekvátnych následných postupov pri nastoľovaní stratenej rovnováhy organizmu.

Preto pri akejkoľvek  ozdravnej metóde TČM sa najväčší dôraz kladie na diagnostiku a venuje sa jej pri prvom stretnutí dostatok času. Spoločné sedenie diagnostika a klienta preto môže trvať 2 – 3 hodiny v závislosti od toho, koľko a aké problémy klient rieši. Pri tom je veľmi dôležité dostatočné naladenie a uvoľnenie klienta, aby bol schopný rozprávať o sebe a o svojich zdravotných a emočných pochodoch prípadne problémoch. Všetky, hoci aj zdanlivo banálne informácie o pocitoch a stavoch klienta sú pre diagnostika podstatné.

Preto si treba na vstupnú diagnostiku vyhradiť dostatok voľného času a byť si vedomý toho, že v tomto čase sa budete venovať sám sebe. V konečnom dôsledku to bude zúročené v ďalšej práci diagnostika pri určovaní správnych ozdravných a regeneračných postupov a najmä vo fytoterapii na zostavenie účinných bylinných receptov.