Home Služby Omladzovacie a skrášľovacie techniky

Omladzovacie a skrášľovacie techniky

Aplikácia diagnostických a terapeutických metód TČM pri omladzovaní a skrášľovaní organizmu.

Terapeut v súlade s diagnostikovaným stavom a požiadavkami klienta stanoví výber a spôsob techník, tak aby dosiahol želateľný účinok. Najčastejšie aplikovanými technikami sú:

  • Aplikácia podkožnej akupunktúry na elimináciu mimických vrások
  • Vnútorné dopĺňanie organizmu za účelom výživy pleti a pokožky tela
  • Úprava postavy harmonizáciou organizmu