Home Služby Poradenstvo zdravého životného štýlu

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Výživa a stravovanie významne ovplyvňuje zdravie človeka. Preto má Dietetika - poradenstvo v oblasti liečby a harmonizácie potravinami, nezastupiteľné miesto v portfóliu našich služieb poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu.

Návrhu dietetických zásad vždy predchádza celková diferenciálna diagnostika stavu klienta a vysvetlenie základných princípov nazerania na jednotlivé zložky potravy podľa piatich elementov, povahy a chuti jednotlivých zložiek. Cieľom je, aby klient pochopil, čo je pre neho zdravé stravovanie. Pretože, čo pre jedného je „zdravé“, to pre druhého nemusí byť na osoh.

Každý by si mal uvedomiť, že bez správnej úpravy stravovacích návykov budú všetky  ozdravné metódy menej účinné. Pretože, zo stravy organizmus získava energiu na všetku svoju činnosť. To čo konzumujeme, v akom množstve, v akom prostredí, akým spôsob a v akom naladení – veľmi silne vplýva na to, ako sa v konečnom dôsledku cítime a ako vyzeráme.