Home Aktuálne články
Aktuálne

Starnutie a Tradičná čínska medicína

Starnutie najčastejšie vnímame podľa vonkajších prejavov - z pohľadu estetického. Je to ale len vonkajší prejav vnútorného stavu organizmu, preto ak chcete vyzerať a cítiť sa mlado, dbajte predovšetkým o svoje vnútro. V tomto článku sa zameriame na otázky starnutia ako dôsledok zhoršovania zdravotného stavu organizmu, pohľadu TČM na jeho príčiny a možností ako mu čeliť. Otázky použitia liečebných metód TČM na riešenie estetických dôsledkov starnutia (napr. použitie akupunktúry pre vyhladenie vrások), je samostatná téma nad rámec tohto článku.

Starnutie je pozvoľný proces, ktorý začína od 25. roka života, kedy energie nášho organizmu začína ubúdať. Prvým faktorom, ktorý ovplyvňuje stav organizmu, je prenatálna Qi získaná od rodičov a druhým  je stav postnatálnej Qi, ktorá sa  tvorí z potravy a vzduchu. Telo musí byť v harmónii, aby dokázalo využiť živiny z potravy a obohatiť nimi krv, ktorá živí celý organizmus. Je to náš jediný zdroj energie, z ktorej žijeme celý život. Podľa TČM je základom zdravia nerušený tok Qi (energie) a krvi telom. Každé jeho obmedzenie, či už na nehmotnej úrovni – zablokovanie toku Qi emočnými výkyvmi, alebo na hmotnej úrovni – spomalenie až prehradenie toku krvi, spôsobujú starnutie. Orgány, svaly a šľachy nie sú dobre vyživované. Šľachy tvrdnú, svaly ochabujú, pohyblivosť sa znižuje. Funkcie životne dôležitých orgánov sa oslabujú a ich veľmi jemne vyladená spolupráca sa narušuje. Teda základným prejavom staroby podľa TČM je spomaľovanie tokov Qi a krvi a vyprázdňovanie životne dôležitých orgánov, najmä však Obličiek . V Obličkách sa uskladňuje energia organizmu a aj nadbytočná Qi z orgánov sa vracia naspäť do Obličiek, aby sa tam uložila ako esenciálna Qi. Vyčerpanie Obličiek vnímame navonok šedivením vlasov po bokoch hlavy, zábudlivosťou, roztržitosťou, znížením sexuálnej energie, únavou. Organizmus stráca schopnosť regenerácie.

Čítať celý článok...
 

Anemický syndróm – chudokrvnosť a TČM

Čo je anémia a čo všetko spadá pod tento pojem?

Anémia je definovaná znížením koncentrácie hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 135 g u mužov a menej ako 120 g u žien. Nižšia hodnota hemoglobínu je sprevádzaná zníženým hematokritom (pomer hemoglobínu k celkovému objemu krvi) a poklesom počtu erytrocytov – červených krviniek. Anémia je syndróm, na vzniku ktorého sa podieľajú viaceré príčiny. Možno ju definovať ako poruchu prenosu kyslíka tkanivám. Kyslík je dodávaný tkanivám po naviazaní na hemoglobín, ktorého množstvo je znížené a tým vzniká tkanivová hypoxia (nedostatok kyslíka), čo zapríčiňuje pocit únavy pri fyzickej námahe a pocit ťažkých nôh aj rúk.

Najznámejšie sú anémie spôsobené nedostatkom železa, medi, kyseliny listovej alebo vitamínu B12. Anémia sa môže rozvinúť aj po silnom traumatickom krvácaní či vnútornom krvácaní. Jednoducho povedané, chudokrvnosť má dva rozmery, kvalitatívny a kvantitatívny. Buď je krvi málo alebo je nekvalitná.

Čítať celý článok...
 


Stránka 8 z 14