Home Aktuálne články
Aktuálne

Hypertenzia z pohľadu TČM.

Hypertenzia - vysoký krvný tlak,

je súbor príznakov – t.j. chorobný stav, ktorý dlhodobým pôsobením poškodzuje orgány ako srdce, obličky, mozog a cievny systém, čím zvyšuje riziko mozgovej príhody, aneurizmy, srdcového infarktu alebo poškodenia obličiek.

Z pohľadu západnej medicíny sa rozdeľuje na 2 typy:

  • Primárna hypertenzia (esenciálna-85%) -kde príčina vysokého krvného tlaku sa nedá s určitosťou zistiť, pravdepodobne za ňu zodpovedá genetická dispozícia, znásobená zlou životosprávou.
  • Sekundárna hypertenzia (symptomatická-15%) - je priamo podporovaná ochoreniami obličiek (akútne a chronické zápaly, skleróza obličkovej tepny), ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy), ochorenia nervového systému (mozgové nádory, zápaly mozgu), komplikovane prebiehajúce tehotenstvo (gestóza), ako i dlhodobé užívanie niektorých liekov (hormonálne antikonceptíva, kortikoidy). Zo začiatku pacient nepociťuje žiadne veľké ťažkosti ani bolesti. Čím skôr sa podchytí, tým menšie škody napácha na cievnom systéme.

Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je základnou príčinou oslabenie yinovej funkcie Obličiek.  Najčastejšie je to spôsobené príliš silnou Pečeňou, ktorá oslabuje yin Obličiek, pretože je dieťaťom Obličiek. „ Matka nevyživuje dieťa alebo dieťa vyčerpáva matku.“ Pečeň je svojou prirodzenosťou yangový orgán a má tendenciu trpieť na nedostatok yinu. Následkom toho rastie yang Pečene, ktorý začne nekontrolovane stúpať nahor a ťahať so sebou Qi a krv, ktorá sa tlačí do hlavy, čo spôsobuje typické príznaky prvej fázy hypertenzie a to  - červená tvár, začervenanie očí, pocit tlaku a rozpínania alebo bolesť hlavy. Často sa pridružuje necitlivosť, tŕpnutie rúk, pocit malátnosti alebo pocit na zvracanie – nauzea.  To je pečeňový typ hypertenzie. Druhý typ hypertenzie, s ktorým sa stretávame v pokročilých štádiách sa prejavuje príznakmi od Pľúc, keď Qi Pľúc nie je schopná klesať nadol – kašeľ, problém s dýchaním, zadýchavanie sa, únava a slabosť. Často sa už pridružuje aj opuch nôh – príznak oslabenia funkcie metabolizmu vody Obličiek.

Čítať celý článok...
 

Ranná nevoľnosť a TČM

Tehotné ženy často trpia v prvom trimestri rannými nevoľnosťami. V lepšom prípade len nauzeou v horšom prípade až zvracaním, neschopnosťou jesť alebo piť. To môže viesť až k dehydratácii a metabolickému rozvratu organizmu.

Liečba Tradičnej čínskej medicíny sa zameriava v tomto prípade na posilnenie Sleziny a harmonizáciu žalúdka, stiahnutie vzbúrenej Qi, ktorá sa obrátila nahor, ukľudnenie Qi v mimoriadnej dráhe Chong Mai a ukľudnenie plodu.

Základné príčiny podľa TČM sú:

  • Prázdnota Sleziny a žalúdka
  • Disharmónia Pečene a žalúdka, keď príliš silná Pečeň útočí na žalúdok a obracia Qi žalúdka nahor
  • Prázdnota Qi a jinu ( myslí sa Obličiek)
Čítať celý článok...
 


Stránka 6 z 14